Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mastor

11 Ocak 2023

     Aşırı sarhoş olan, mastur. Yunanca mastoúres (=esrarkeş, uyuşturucu kullanan) sözünden dönüştürülen Rumca mastór (=içkiye düşkün ve aşırı sarhoş olan) sözünden aktarılmıştır.  Yunanca méthysos (=ayyaş)  ve  méstos (=yıllanmış şarap) sözleri de biliniyor. Yunancadaki bu sözün Farsça mest (=sarhoş) sözcüğüne dayandığı kanısındayım. ‘Sarhoş’ karşılığındaki Tacikçe mast ve Kürtçe sermest sözcükleriyle birlikte Kazakça ve Kırgızca mas, Uygurca ve Tatarca mäs sözcükleri aynı karşılıkta ifade edilmektedir.