Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Matara

7 Aralık 2020

     Yolculukta boyuna veya bele asılı olan su kabı. Arapça maṭar (=yağmur) sözünden aktarılmıştır. Arapça maṭar kelimesi, ‘yağmur’ karşılığındaki İbranice mātār ve Süryanice miṭra sözleriyle bağlantılıdır. Arapça mitaf veya mitaf matar ‘yağmurluk’ diye biliniyor. Arapça matāre ise ‘kışı çok olan yer, yağışlı yer’ oluşu belirtmektedir. Aynı karşılıkta eski Semitik dillerden İbranicede matarayah veya şalmatar sözleriyle karşılaşılıyor. Bu sözlerin Akadca šamūtum (=yağmur), miṭirtum (=suyolu) ve ammatum (=su kanalı, su borusu) kelimeleriyle bağlantılı olduğu kanısındayım.