Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Matmazel

12 Ocak 2023

     Hanım kız, küçük bayan. Yaygın olarak Avrupalı bayanlar için kullanılıyor. Fransızca mademoiselle (madmazel: ‘hanım kız, küçük bayan’) sözünden. Fransızca madame (madam) sözü aynı köktendir ve ‘bayan’ karşılığındadır.  Fransızca demoiselle (=demuazel: ‘bekâr kadın, evlenmemiş kız’)  sözünden türetilmiştir. Latince domina (=hanım, ev sahibesi) ve domus (=ev) sözleriyle de bağlantılıdır. Latince dominūs (=ev sahibi) sözüyle de etimolojik ilişkisi bulunmaktadır.