Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Matrah

21 Kasım 2021

     Miktar; vergiye esas tutulan kazanç; bir şey atılan yer. Arapça ṭarḥ (=atma, bırakma, dağıtma, bölme) sözcüğünden türetilen maṭraḥ kelimesinden alınmadır.