Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrah

21 Kasım 2021

     Miktar; vergiye esas tutulan kazanç; bir şey atılan yer. Arapça ṭarḥ (=atma, bırakma, dağıtma, bölme) sözcüğünden türetilen maṭraḥ kelimesinden alınmadır.