Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mavi

24 Ağustos 2020

     Deniz, göl, ve gökyüzünün güneşli ortamdaki doğal rengi. Yeşil ile mor arasında sayılan bir renk. Genel kanıya göre, Arapça (=su) sözcüğüne istinaden, Arapça mā’î (=su renginde olan) kelimesinden Türkçeye aktarılmıştır. Orta Çağda Türkler mavi renge kök diyorlardı. Kök sözcüğü ‘gökyüzü’nü belirtiyordu. Sonraları ‘mavi’ karşılığındaki kök sözcüğünü terk ederek İbranice mai (=su) veya Arapça mā’î (=su renginde olan) kelimesini benimsemişler. Semitik Diller olan Akadca , Arapça , may; Aramice mayya, Süryanice miye, İbranice maî veya mayim, Svahilice mayi, Maltaca ılma kelimeleri ‘su’ karşılığındadır. İbranice mai (=su) veya Arapça māî (=su renginde olan) kelimesi Türkçede mavi şekline dönüşmüş.