Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Maydanoz

23 Mayıs 2020

     Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, küçük yeşil yapraklı ve kendine özgü kokusu olan iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum). Eski Yunanca Makedónios (=Makedonya’ya ait) sözünden kaynaklanmış olmalıdır. Rumca makēdonidi ve Orta Rumca makēdonedion olarak ifade edilmiştir. Çağdaş Yunancada maintanós şekliyle biliniyor. Rumca makedonisi sözü Türkçeye de geçerek maydanos olarak dile getirilmiştir. Arapça maqdunis veya baqdunas, Bulgarca magdonos, Arnavutça magdanoz veya maydanoz, Ermenice maghadanos şeklindedir. Osmanlılar bu bitkiye midenüvâz (=mideyi okşayan) da demişler. Bu sözün Rumca makedonisi şeklinden dönüştürüldüğünü sanıyoruz. Buna rağmen Arapça mide ve Farsça nüvâz (=okşayan) sözlerine gönderme yapılmaktadır.