Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayi

11 Temmuz 2020

     Sıvı. Arapça ma (=su), Asurca ve Akadca ma (=sıvı) kelimeleri Sumerce a (=su, sıvı) sözüne dayanmaktadır. Arapça mayi, Aramice mayyā sözüyle bağlantılıdır. Süryanicede de mayyā olarak ifade ediliyor. Mayyafarqin (=ayıran su), bugünkü Silvan’ın Aramilerce dile getirilen adı olarak görülmektedir. İbranice mayim (=su) ve mayah (=maya), Farsça maya (=sıvı), Bengalce ve Nepalcede māyā olarak görülüyor.