Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayıs

16 Temmuz 2020

     Roma takviminin 3. ayı idi. Roma tanrıçası Maya (Maia)’ya izafeten Mayıs adı verilmiştir. Eski Yunanlılardan Romalılara intikal etmiştir. Mitolojiye göre, Atlas’ın kızı Maya, Hermes’in annesidir. Mayıs ayının başlarında Romalılarca tanrıça Maya adına şenlikler düzenleniyordu. Tanrıça Maya’nın adıyla ilişkili olarak, Ermeniler de 10. aylarına Mayis diyorlardı. Mayıs ay adı, İbranice May, Arapça Mayu ve İngilizcede May şekliyle ifade ediliyor. Mayıs ayı için, Yunanca Máios, Latince Maius; Rusça, Sırpça, Hırvatça May, Bulgarca maĭ adları kullanılıyordu. Söz konusu ay, Latincede mensis maius (=mayıs ayı) olarak anılıyordu.

    Türkçedeki mayıs (=büyük baş hayvanların yaş dışkısı) kelimesiyle bir ilişkinin olmadığı sanılıyor. Türkçede mayıs denilen bu ikinci kelime, aynı karşılıktaki Farsça mayıs’tan, Farsçaya da Ermenice mayis (=yaş sığır pisliği) kelimesinden intikal etmiştir. Latince maizum, İtalyanca mais, İspanyolca maiz sözleri ise ‘mısır’ karşılığındadır. Takvimdeki Mayıs ayı adının bu sözlerle de bir bağlantısı görülmemektedir.