Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Maymun

25 Ağustos 2021

     Dört ayaklı olup iki ayağı üzerinde de yürüyebilen bol ağaçlı yerlerde yaşayan kuyruklu hayvan. Yunancada mimos şekliyle de dile getirilen mimon (=taklitçi) sözünden kaynaklanıyor. Yunanca maїmoú (=taklit) Eski Yunanca mimeomai (=taklit etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu söz Arapçada meymūn şekliyle yerleşmiştir. Farsça meymon, Kürtçe meymûn, Bulgarca maĭmuna, Sırpça, Makedonca, Tacikçe maymun, Romence maimuţă, Azerice meymun, Uygurca maymun, Türkmence maymın, Kazakça, Tatarca, Kırgızca ve Başkırtça maymıl, Özbekçe maymun.

     Arapçada ‘uğurlu, bahtlı, mesut, mutlu’ karşılığıyla meymun sözü kullanılmış ve erkek şahıs adları arasında da görülmüştür. İslam felsefesinin önde gelen temsilcilerinden olan Kurtubalı İbn Meymun (Musa bin Meymun, 1135-1204) aynı adı taşıyan şahsiyetler arasındadır.