Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mazi

8 Eylül 2021

     Geçmiş, geçmiş zaman. Arapça māżî (=geçmiş zaman) sözünden. Bu söz Arapça ‘geçti’ karşılığındaki mezā veya mazā kelimesine dayanmaktadır. Māżî’den gayri māżiyye şekli de kullanılıyor.