Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mebus

29 Kasım 2020

     Milletvekili. Arapça ba’s (=gönderilme, yollanma, gönderme) sözcüğüne dayanılarak aynı dilde meb’ûs (=gönderilmiş, yollanmış) denilmiştir. Bu kelimenin çoğulu mebâis, müennes şekli meb’ûse’dir. Arapça meb’as (=gönderilme, yollanma) ve çoğulu mebâis kelimesi de telaffuz edilmiştir. Arapça meb’ûs kelimesinin bir başka çoğul şekli meb’ûsân’dır. Burada Farsçaan çoğul eki eklenmiştir. Bir başka ifadeyle mebûsan kelimesi Arapça ve Farsçadan oluşan bir terkiptir. Osmanlının son döneminde İngiltere’de olduğu gibi Meclis-i Âyân ile Meclis-i Meb’ûsân adlı iki meclis bulunuyordu.