Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecusi

28 Ağustos 2021

      Zerdüşt dininden olan kimse. Eski Farsça mag (=dini önder, aziz kişi) sözünden kaynaklanıyor. Yunanca magos ve Latince magus şekliyle biliniyor. Eski Farsçada maguş (=aziz kişi) sözü de kullanılmıştır. Bu sözlerdeki ‘g’ harfi Arapçada ‘c’ye dönüştüğünden macus, macusi, Mecusi sözleri belirmiştir. Fransızca mage, İngilizce magician, Almanca Magier kelimeleri Eski Farsça mag kökündendir.