Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeni

6 Ağustos 2020

     Görgülü, terbiyeli, kentli, uygar, kurallara uyan, farklılıkları hoşgörüyle karşılayan. Arapça medenî (=kentli) sözünden alınmıştır. Arapça medenî kelimesi, Arapça madîna (=il, kent, ülke, memleket) sözüne dayanmaktadır. Arapça madîna ise aynı karşılıktaki İbranice madinah, mediynāh, medina veya mēdináh sözleriyle bağlantılıdır. Aramice ve Süryanice mdina ya da madina kelimeleri de ‘kent veya memleket’ karşılığındadır. Medeni kelimesinin temeli Akadca dinū (=kural, kaide, norm) kelimesine istinat etmiş olması mümkündür. Çünkü kentler, kırsal yerlere göre kural ve kaidelerin belirleyici olduğu, görgü ve bilginin daha fazla olduğu yerlerdir. Medeniyet (=uygarlık) sözü medine ile ilişkilidir. Bu nedenle, tarihte Medine şehri Mekke’ye göre kural ve kaidelerin olduğu, inanç ve fikir hürriyetinin daha fazla bulunduğu, Mekke’nin aksine putperestlerin değil, tek tanrılığı savunan Yahudilerin bir hayli nüfusa sahip olduğu bir yerleşim yeriydi. İslam’ın elçisi, bu nedenle Medine’ye giderek himaye görmüştür. Mekkeli putperest Araplar ise onunla savaşmayı tercih etmişlerdi. Medeni kelimesi; Bitlis, Siirt ve Diyarbakır yörelerinde şahıs adı olarak da kullanılmaktadır.