Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Medeniyet

18 Mart 2021

     Bir ülkenin sahip olduğu insanî değerler, demokratik hak ve hürriyetler, bilimde ve sanatta gelişmişlik, ifade serbestliği, can ve mal güvenliği, modern yaşama tarzı, yolsuzluk ve hırsızlıkların olmayışı, toplumsal uzlaşma kültürünün egemenliği durumlarını dile getirmektedir. İbranice madinah, Aramice ve Süryanice madina denilen  ‘şehir ve bayındırlık’ demek olan söze istinat etmektedir. Mekke’nin iptidai yapısına karşın Yesrip daha uzlaşır ve gelişmişlik düzeyinde idi. Bu nedenle Yesrib’e Madina (=şehir, bayındır yer) denildi. Medeniyet kelimesi, Madina sözünden türetilmiştir. İlkelliğe ve barbarlığa karşı gelişmişliği, anlayışlılığı, hoşgörülülüğü, uzlaşma kültürünü ve her şeyden önce ötekileştirmemeyi ifade etmiştir. Türkçede yakın bir dönemde medeniyet karşılığında uygarlık sözü uyduruldu. Medeni olmayanlar vahşi, kaba, başkalarının fikrine hürmet etmeyen barbarlardır. O nedenle, medeniyet ile barbarlık uzlaşamaz. Medeniyet evrenseldir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde kültür de evrenselleşmektedir. Olması gereken de budur.