Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meğer

29 Kasım 2020

     Oysa, oysa ki, halbuki,  şu kadar ki, ancak. Kürtçe me- olumsuzluk ön eki aynı dilde bilinen ger (=eğer) sözcüğüne eklenmiştir. Kürtçedeki bu me- ön eki Türkçede -me son eki şeklindedir. Kürtçe bınale (=inle), menale (=inleme); here (=git), mere (=gitme) gibi. Parantez içlerine dikkat edilirse Türkçede -me olumsuzluk eki son ek durumundadır. Kürtçede olumsuzluk ön eki ne- veya na- şekliyle de kullanılmaktadır: Terım (=giderim), narım (=gitmem); ḥaşe (=ḥoştur, iyidir, sağlıklıdır), neḥaşe (=iyi değildir, hastadır, hoş değildir). Meger sözü Farsçada da kullanılıyor. Kürtçe ya here ya mere (=ya git ya da gitme) deyimi aynı dilde halk arasında ya herro ya merro diye telaffuz ediliyor. Bu telaffuz şekli Türkçede de yer almıştır. Oysa, Türkçe sözlüklerde ya herrü ya merrü şekli aktarılmıştır.