Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mehmet

19 Şubat 2020

      Çok yaygın olan şahıs adlarındandır. İran-Afganistan sınırında bulunan ve 661 yılına ait Aramice yazılmış bir sikkede MHMT adıyla karşılaşılmıştır. Arkeolog ve nümismatist Volker Popp’a göre, Sami Diller içinde yer alan ve İÖ. XIII. ve XIV. yüzyıla dek varan Ugaritçe metinlerde MHMT adının ‘seçilmiş, seçilen; övülen’ karşılığında ifade edilmiş olduğu belirlenmektedir. Ugaritçe, Amoricenin yazıya aktarılmış lehçesidir ve Sami dil grubunda yer almaktadır. Söz konusu adın Orta İran Dillerinden Pehlevice ve Partçada Mahmat, Mehmet şeklinde dile getirildiği görülmektedir.

   Mehmet ve Muhammet adlarının kökünü oluşturan hmd kelimesi önce İbranicede ve sonra da Arapçada ‘övgü, övmek’ gibi karşılıkları olan bir sözcüktü. Muhammed adı da bu kelimeden türemiştir. Bir kısım iddialara göre, Emevilerden Mervan bin Abdülmelik’in hükümdarlığı süresinde (685-705), MHMT adı Muhammed şekline dönüştürülmüştür. Bir görüşe göre, 750 yılında ölen Şam’lı Johannes Damascus, Mamed adlı bir din adamından söz etmiştir. Söz konusu isim, Kürtçede Mehemmed veya Memed, Türkçede Memet şekliyle telaffuz edilmektedir. Türkçe Memet, Resmi Türkçede Mehmet şekline dönüştürülmüştür. Bkz. Muhammet