Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet

19 Şubat 2020

      Çok yaygın olan şahıs adlarındandır. İlk kez İran-Afganistan sınırında bulunan ve 661 yılına ait Aramice yazılmış bir sikkede MHMT adıyla karşılaşılmıştır. Arkeolog ve nümizmatist Volker Popp’a göre, Sami Diller içinde yer alan ve İÖ. XIII. ve XIV. yüzyıla dek varan Ugaritçe metinlerde MHMT adının ‘seçilmiş, seçilen; övülen’ karşılığında telaffuz edilmiş olduğu belirlenmektedir. Orta İran Dillerinden Pehlevice ve Partçada Mahmat, Mehmet şeklinde dile getirildiği görülmektedir.

   Mehmet ve Muhammet adlarının kökünü oluşturan hmd kelimesi önce İbranicede ve sonra da Arapçada ‘övgü, övmek’ gibi karşılıkları olan bir sözdü. Muhammed adı da bu kelimeden türemiştir. Bir kısım iddialara göre, Emevilerden Mervan bin Abdülmelik’in hükümdarlığı süresinde (685-705), MHMT adı Muhammed şekline dönüştürülmüştür. Bir görüşe göre, 750 yılında ölen Şam’lı Johannes Damascus, Mamed adlı bir din adamından söz etmiştir. Söz konusu isim, Kürtçede Mehemmet, Türkçede Memet şekliyle telaffuz edilmektedir. Türkçe Memet, Resmi Türkçede Mehmet şekline dönüştürülmüştür. Son iki dilde Memed/Memet olarak yaygınlaşmıştır.