Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehter

31 Ekim 2021

     Mızıkacı takımı. Farsça mihter (=ulular) sözünden geldiği sanılıyor. Pehlevice mehtar (=kıdemli, yaşlı) sözü bulunuyor. Bununla birlikte,  Farsça mih (=çivi, kazık) sözcüğüyle de bağlantılı olması mümkündür. Mehter takımının başında ucu çarmıh şeklinde uzunca bir sopayla veya kazıkla orkestra şefi bulunmaktadır. İlk Çağdan itibaren İran merkezli devletlerde ordunun önünde askeri cesaretlendiren çalgıcılar yer alıyordu. Mehter bu geleneğin bir devamıdır.