Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Merhum

20 Haziran 2021

    Rahmetli, rahmetlik, rahmete erişmiş. Arapça raḥm (<ruḥm: ‘esirgeme, himaye etme’) kökünden türetilmiştir. Aynı dilde raḥmet (=esirgeme, koruma) sözü de aynı köktendir. Arapça merḥūm kelimesi İslam öncesi Arapçasında kullanılıyordu. İslam’la birlikte ‘Allah’ın rahmetine kavuşmuş’ şeklinde yorumlanmıştır. Arapça merḥūm sözünün müennes şekli merḥūme’dir.