Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mektup

10 Aralık 2021

     Haberleşmek maksadıyla bir yerden diğer bir yere gönderilen yazılı ileti. Arapça ketb (=yazma, tahrîr) sözcüğünden türetilen mektūb (=yazılmış, yazılı hale getirilmiş) kelimesinden gelmektedir. Farsça mektub, Özbekçe mäktüb, Azerice mäktub. Kürtçede name sözcüğünün yanı sıra mektub veya mektuw şekli de kullanılıyor.