Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Melamet

16 Aralık 2023

     Ayıplama, kınama; azarlama, çıkışma, yerme, serzeniş; ayin, zikir, giyim kuşam ve yerleşmiş uygulamalara değer vermeden Hakk’a ulaşmayı temele alan tasavvuf anlayışı. Arapça levm (=çekiştirme, zemmetme) sözcüğünden kaynaklanan melāmet (=kınama, ayıplama, çıkışma, azarlama) sözcüğünden alıntıdır. Malamat versiyonuyla Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı karşılıklarda ifade edilmektedir.