Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Melengiç

14 Ağustos 2021

     Çitlembik. Yemeklerde, tıpta ve kahve yapımında kullanılır. Başta Ege bölgesi olmak üzere birçok yerde yetişir. Meyveleri füme veya siyah renklidir. Ceviz büyüklüğünde olmasa bile dışı ceviz gibi pürüzlüdür. Eski Yunanca mélan (=siyah, koyu) sözüyle ilişkilidir. Aynı dildeki mélano (=kararmak, siyah olmak, rengi karaya dönmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Sonraları Farsça goz (=ceviz) eki eklenerek halk arasında melangoz (=siyah ceviz) ve buradan da melengiz, melengiç ve menengiç şekillerine bürünmüş olmalıdır. Eski Yunancadaki melanóḥroos (siyah renkli, siyah, kara; koyu) sözü de biliniyor. Halk arasında menengiç de deniliyor. Melen ön sözünün, meyvesinin siyah rengi nedeniyle Eski Yunanca mélan (=siyah, koyu) ile ilişkili olduğu anlaşılıyor.