Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Melez

26 Eylül 2019

     Farklı ırklardan, etnik mensubiyetlerden dünyaya gelen kimse. Anadolu’da da bu durumdan söz edilmektedir. Ayrıca, farklı türden hayvan ya da bitkiden üreyen canlıya da melez denilmektedir. Arapça meles (=karışık, iki ayrı insan ırkından doğan kimse) Kürtçe melez aynı karşılıktadır. Fransızca mélange (=karışım) ile İngilizce mélange (melanj) aynı karşılıktadır. İngilizce melanism, ‘saç, deri ve dokularda renk fazlalığı, renk karışımı. Kürtçe malêz (1. Karışık olan; 2. Bulamaç) ve Eski Yunanca mélas/mélan (siyah, kara; karışık, karma karışık; kötü, iç karartıcı), melankholia (=mélan: kara, kholi: safra=kara safra/kara sevda) kelimeleri aynı kökten türemiştir. Melankoli, ‘kara sevda, malihulya; karışık duygular içinde olmak’ olarak bilinmektedir. Yunanca molos (toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü) sözcüğü de aynı kökten türemiş görünmektedir. Bugün üzerinde yaşadığımız coğrafyada da Yunanlılar siyah ya da karışık renkli bir kısım akarsulara Melas (>Milas) adını vermişler.