Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Memba

10 Aralık 2021

     Kaynak, pınar, suyun kaynayıp çıktığı yer; bir şeyin ilk başlangıcı. Arapça nebe’ān (=suyun yerden kaynaması) sözünden türetilen menba’ (=kaynak, pınar) kelimesinden aktarılmıştır. Farsça menba, Azerice ve Uygurca mänbä.