Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Memluk

20 Nisan 2023

     Birinin malı, mülkü olan; köle, bende, kul. Arapça mulk (=sahip olma, egemen olma; sahip olunan şey) sözcüğünden türetilen memlūk (=birinin malı, mülkü olan; köle) sözünden alınmıştır. Memlūk sözcüğünün çoğul şekli memālîk ‘köleler, kullar’ karşılığındadır. Memleket sözünün çoğul şekli olan memālik ise ‘memleketler, ülkeler’ demektir.