Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Menajer

30 Mart 2021

     Spor veya sanat dalları alanında bir kimseye yöneticilik, yol göstericilik yapan kimse. Bir spor takımının teknik yöneticisine de menajer deniliyor. Fransızca manager (manacör: ‘menajer’) sözü Türkçeye de yerleşmiştir. İngilizce manager (=yönetici, direktör, müdür, idareci, evi idare eden kimse) kelimesi kullanılıyor. İngilizce manage (=yönetmek, idare etmek) ve management (=yönetim, idare), managerial (=idari, yönetimsel) sözleri telaffuz edilmektedir. Bu sözler İngilizce manege (=at eğitimi) ve Fransızca manège (=at eğitim yeri) sözleriyle aynı etimolojik kökene dayanmaktadırlar. İngilizce to manage (=yönetmek, idare etmek) yüklemi de belirtilen sözlerle ilişkilidir. Fransızca ménage (menaj: ‘ev işleri’) kelimesini de bunlara ekliyoruz.