Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendebur

19 Mayıs 2020

     İşe yaramaz, uğursuz, hayırsız, aksi, sünepe, sümsük, berbat. Farsça mendebūr (=sünepe, hayırsız) kelimesinden alıntıdır. Fasçadan Osmanlıcaya intikal etmiştir. Hakaret sözü olarak kullanılmaktadır. İnsanlara bir hayrı dokunmayan, asosyal kişiliğe sahip kimseler için bu söz telaffuz edilmektedir. Tacikçe mandbur, Urduca mendbur, Peştuca ve Azerice mendibur diye bilinmektedir. Ferhengi Ziya’nın yazarı Ziya Şükûn’a göre, “mendebūr= Bedbaht, perişen hal: asıl evlât sahibi mânasına mendbur olup çok evlât sahibi olanlar, ekseriya perişan hâtır olduklarından bu mânaya gelmiştir”.