Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Menderes

28 Ocak 2023

     Bir akarsu yatağının S harfine benzer şekilde çizdiği kıvrım. Büyük Menreres nehrinin adından kaynaklanmıştır. Büyük Menderes yatak eğiminin azaldığı yerlerde düzenli büklümler yaparak, sağa sola dolana dolana akmaktadır. Bu durum menderesleşmek olarak bilinmektedir. Menderes adı Eski Yunanca Maiandros (=Büyük Menderes nehri) adından kalmadır. Maiandros adındaki Ma/mai ön ekleri Eski Semitik Dillerde ‘su, akarsu’; andros ise Yunanca anderos (=güç ve kuvvet) ile bağlantılı sanılmaktadır. Bu bağlamda Maiandros adının ‘güçlü su/kuvvetli su’ karşılığında dile getirilmiş olduğu varsayılır. Oysa Maiandros adındaki andros’un evveliyatında semitik andar (>ender: ‘eşine az rastlanır’) sözcüğü bulunmuş olabilir. Fakat bu kesinlik kazanmış değildir.