Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mendirek

10 Haziran 2021

     Dalgakıran, küçük iskele; dalgakıran yapılarak oluşturulan yapay liman; liman ağızlarında yapılan küçük hisar veya kale, bendirek. Eski Yunanca mándra (=kapalı yer, çevrili yer, ağıl) sözünden kaynaklanmaktadır. Latinceye geçerek mandra (=ağıl; davar, koyun, keçi sürüsü) şekli korunmuştur. Çağdaş Yunancada mantri (=ağıl) sözü biliniyor. Bizans dönemi Rumcasındaki mandráki (=küçük ağıl) sözünden Osmanlıcaya aktarıldığı anlaşılıyor. Ancak, Osmanlıcada mendirek denildiği gibi bendirek şekliyle de telaffuz edilmiştir.