Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Menekşe

9 Ocak 2021

     Çiçekleri mor renkli, güzel kokulu ve kalp şeklinde açan birkaç yıllık bir bitki. Farsça benefşe sözünden alınmıştır. Farsçada benefş veya bunefş sözleri ‘mor renk, menekşe rengi’ karşılığındadır. Farsça bunefşe ve binefşe şekli de kullanılmış. Aynı dilde benefşe-gûn sözü ‘menekşe renkli’ demektir. Arapçada benefsec diye ifade ediliyor. Farsça benefşePehlevice wanafšag (=menekşe) sözünden aktarılmıştır. Pehlevice wanawša şekli de görülüyor. Ermenice manušak, Tacikçe banufşa biçiminde telaffuz edilmektedir. Kürtçede binefş veya benefş şekliyle birlikte bayan adı olarak Meneş şekli de görülmektedir. İranî Dillerden mücavir dillere de intikal etmiştir. Özbekçe binäfşä, Türkmence benevşe, Kırgızca binapşa, Tatarca milövşä, Uygurca binäpşä gül ve Azerice bänövşä diye biliniyor. Türkçede bayan şahıs adı olarak da görülmektedir.