Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Meneviş

22 Ekim 2021

     Terementi ağacının tohumu; hare. Farsça meneviş kelimesinden. Farsça meneviş ise aynı dilde ‘sakız ağacının yemişi’ olarak bilinen benāsib sözüyle bağlantılıdır. Farsçada kısaca ben de denilmiştir. Arapçada habbetü’l-hadrā sözüyle ifade edilmektedir. Meneviş kelimesi bir kısım yörelerde çitlembik ve sakızağacı karşılığındadır. XV. yüzyıl Osmanlı kayıtlarında meneviş ‘sakız ağacının yemişi’ karşılığında belirtilmiştir. Bir kısım eşya üzerindeki dalgalanmalar veya harelere de meneviş denilmektedir. Bu karşılığıyla Farsça benefş (=menekşe rengi) ile bağlantılı varsayılıyor.