Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Menkul

23 Ekim 2021

     Taşınabilir, taşınan, taşınmış, bir yerden başka yere nakledilmiş, nakledilebilir, nakledilen. Arapça naḳl (=taşımak) sözünden. Müennes şekli menḳule’dir. Gayr-i menḳul ‘taşınmaz’lardır. Arapça menḳulāt ‘ağızdan ağıza yayılan, duyulan’dır. Menḳul sözü Farsça ve Kürtçede de kullanılmaktadır. Menkul kıymetler ‘hise senedi, tahvil, bono senet gibi değerler’dir.