Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mensur

24 Şubat 2024

     Düz yazı, nesir şeklinde olan. Arapça mens̱ūr sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük aynı dildeki nes̱r (=yayma, saçma) sözcüğüne dayanmaktadır. Mensur yazılar herhangi bir vezne ve kafiyeye bağlı kalmaksızın yazılan yazılardır. Mens̱ūr sözcüğünün müennes şekline mensūre deniliyor.