Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mera

22 Haziran 2021

     Otlak, çayır, çayırlık.  Arapça mer’ā (=otlak) sözünden.  Arapça mer’ā aynı dildeki ra’y (=otlama, otlatma, gütme) kelimesinden türetilmiştir. Mer’ā kelimesinin çoğulu merāî’dir. Buna mukabil Farsça ve Kürtçe merg ‘çayır, otlak’ yer demektir. Aynı söz Arapçaya geçerek merc şeklini almıştır: Merc-i Dabık  (=Dabık otlağı) örneğinde görüldüğü üzere.