Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Meral

8 Aralık 2020

     Dişi geyik. Moğolca maral (=alageyik) sözünden kaynaklanmıştır. Moğolcada meral şekli de yer alıyor. Erzurum yöresinde ‘güzel’; Amasya ve Gümüşhane dolaylarında ‘ceylan’ karşılığında maral sözü telaffuz ediliyor. Moğollarda ‘orion takım yıldızı’na da maral denilmiş. XIV. yüzyıl sonrası divan şiirlerinde meral şekli yaygındır. Maral sözü Moğolcadan diğer bir kısım dillere intikal etmiş. Kazakça, Kırgızca, Uygurca, Çağatayca, Türkmence ve Azericede maral, Özbekçede märal biçimiyle kullanılıyor. Dere kenarlarında biten bir ot çeşidine maralotu deniliyor.