Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Merdiven

20 Eylül 2020

     Yüksek yere çıkmak için kullanılan basamaklı araç. Merdiven kelimesi, Akadca merditum (=merdiven, basamak) kelimesiyle bağlantılıdır. Bu Akadca kelime, Asurcada merditu şekliyle ifade edilmiş. İranî Dillerde nardubān, mardubān ve benzer şekiller bulunmaktadır. Tarihsel açıdan bu sözlerin birbiriyle ilişkili oldukları söylenebilir. Kürtçede nerdıvang, merdıvan ve merdiven şekilleri telaffuz ediliyor. Kürtçe merdıvan ve Türkçe merdiven sözlerindeki –van veya –ven son ekinin Avestaca vana ile Pehlevice van (=ağaç) sözlerinden oluşmuş olabileceği varsayılabilir. Türkmencede görülen merdivan şekli Kürtçeden alınmıştır. Söz konusu kelime Türkçede merdiven şekliyle yerleşmiştir. Özbeklerde närvàn biçimiyle telaffuz ediliyor.