Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhamet

8 Haziran 2021

     Bir insanın içine düştüğü zor veya kötü durumdan dolayı acıma, esirgeme. Arapçada raḥm (=acıma, esirgeme, koruma, kollama) sözcüğünden türetilen merḥamet (=esirgeme, şefkat gösterme) kelimesi Osmanlıcaya da geçmiştir. İyilik etmek, çaresiz kalmış olanlara yardım etmek, esirgemek, korumak, güvence altına almak diye bilinmektedir. Farsça ve Kürtçede de aynı karşılıkta dile getirilmektedir. Farklı şekillerle de olsa Türkçeye yakın dillerden Uygurca, Türkmence, Başkırtça ve Azericede kullanılıyor. “Yaradanım merhamet et kuluna / Yazık oldu yazık şu genç ömrüme” (Hüseynik türküsü, kaynak: Hafız Osman Öğe, Harput).