Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriç

10 Kasım 2021

     Rodop dağlarından doğan, Balkan yarımadasının güneydoğusundan geçen ve Ege denizine dökülen bir akarsu adı. Bulgarca Maritza’dan dönüştüğü sanılıyor. Latince Marica (=su perisi) sözüyle bağlantılı olmalıdır. Her iki isimdeki ma ön ekinin ‘su’ ve ritza/rica son ekinin ‘akarsu’ karşılığıyla ilişkili olması mümkündür. Ma ön ekinin Fenikelilerden kalma olması, ritza/rica sözünün ise Hint-Avrupai kavimlerden kalmış olması olasıdır. Meriç, erkek şahıs adlarındandır.