Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Merkep

12 Şubat 2022

     Binilecek şey, binek; eşek. Arapça rukūb  (=binmek) sözünden türetilen merkeb (=binek, taşıma aracı) kelimesinden aktarılmıştır. Aynı kökten Arapça rukbān (=binenler, biniciler) kelimesi de kullanılıyor. Arapçada ‘gemi, sefine, binek hayvan, nakil aracı’ olarak bilinmektedir. Türkçede yaygın olarak ‘eşek’ karşılığında ifade ediliyor. Sumerce mar (=araba) ve Akadca narkabtum (=araba) sözcükleri biliniyor.