Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Mescit

27 Eylül 2019

    İçinde ibadet edilen küçük ve gösterişsiz mekân. Mescitler, İslam öncesinde Orta Doğu’da eski inanç sahiplerinin secde ettikleri yerlerdi. Örneklemek gerekirse, İÖ.V. yüzyıla ait Yahudi Elephantine papirüslerinde ‘ibadet yeri’ karşılığında mescit’ten söz edilmiştir. Aynı şekilde, İÖ.I.yüzyılda yaşayan Essensilerin ibadet yerleri mescit olarak biliniyordu. Sgd köküne istinaden İbranilerde mesgit şekliyle biliniyordu. Secde kelimesinin özgün karşılığı ‘yere kapanma’dır. Mecaz karşılığı namaz kılmaktır. Müslümanlar kendilerinden önceki ibadet şekli olan secdeyi kabul edince, başta Utba bin Rabia olmak üzere birçok eski din mensubu da İslamiyeti kabul ettiler (Th. Nöldeke- Schwally, “Geschichte des Qorāns”, Leipzig 1909, s.144). 

    Gece yapılan dualar ve dinî metinlerin okunması İslam öncesi dönemde yaygındı. Eski din mensupları zaman zaman Müslümanları kendi ibadet yerleri olan mescitlerde namaz kılmaya çağırdılar. Çağrılanlar arasında Hz. Muhammed de bulunuyordu. İslam öncesinde de çeşitli secde şekilleri mevcuttu. Aramice sagd kök sözcüğünden yine aynı dilde saguda denildi. Bu ifade Arapçaya intikal ederek g/c değişimi sonucu secde diye telaffuz edildi. Secde edilen yere de mescid denildi. Nöldeke, secdenin menşeinin Sami asıllı olduğunu ve ‘övgü’ karşılığında dile getirildiğini açıklamaktadır (Th. Nöldeke, “Neu Beiträge zur Semitischen Sprachwissenschaft”, Strassburg 1910, s.36). Arthur Jeffery, secde kelimesinin Aramice ve İbranicede ‘saygı’ karşılığındaki sgd kök sözcüğüne dayalı olduğunu belirtmektedir (Arthur Jeffery, “The Foreign Vocabulary of the Qur’ān”, Baroda 1938, s.162-163).  

   Habeşçe mēşgād (=mabed), Amharice masged, Arapça mascid, Süryanice mescid, Kürtçe mızgeft, İtalyanca meschita ve mosca, İngilizce mosque, Portekizce mesquita, İspanyolca mezquita diye bilinirdi. Batı Dillerindeki mosca  ve benzeri sözcüklerin kökeni de İbranicedeki sgd kök sözcüğüdür.