Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Meşgul

8 Temmuz 2021

     Bir işle uğraşan, işte bulunan, iş görmekte olan; dalgın veya tefekküre dalmış olan. Aynı karşılıktaki Arapça meşġūl sözünden. Arapça şāġil (=meşgul eden, meşgul edici) sözü de aynı köktendir. Bu kelimeler Arapça şuġl (=iş, uğraşı) kökünden kaynaklanıyor. Arapça şuġl sözcüğünün çoğul şekli şuġul’dur. Kürtçe meşgul veya meşḥul, Özbekçe maşğul, Türkmence, Azerice, Uygurca meşğul, Başkırtça meşğül.