Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meşgul

8 Temmuz 2021

     Bir işle uğraşan, işte bulunan, iş görmekte olan; dalgın veya tefekküre dalmış olan. Aynı karşılıktaki Arapça meşġūl sözünden. Arapça şāġil (=meşgul eden, meşgul edici) sözü de aynı köktendir. Bu kelimeler Arapça şuġl (=iş, uğraşı) kökünden kaynaklanıyor. Arapça şuġl sözcüğünün çoğul şekli şuġul’dur. Kürtçe meşgul veya meşḥul, Özbekçe maşğul, Türkmence, Azerice, Uygurca meşğul, Başkırtça meşğül.