Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meşin

26 Ağustos 2021

     İşlenmiş koyun derisi. Aynı karşılıktaki Farsça mēşin kelimesinden alınmıştır. Farsça mēş ‘koyun’ karşılığındadır. Bu kelimenin Sumerce maš (=keçi) sözünden kaynaklandığı kanısındayım. Aynı kökten Akadca mašku ‘deriden yapılma maske’ olarak biliniyor. Avestaca maeşa (=koç) ve maeşi (=koyun), Deylemice meşna (=koyun) sözleri biliniyor. ‘Kırmızı meşin para peşin’ deyimi ödentinin peşin yapılması gerektiğine işaret etmektedir.