Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meşk

29 Kasım 2022

     MEŞK (I)   Tulumdan yapılmış su kabı veya ayran yayma kabı, kırba. Kürtçe meşk (=deri tulum) sözcüğünden alınmıştır. Kürtçeye Akadca maškum (=deri) sözcüğünden intikal etmiştir. Sumerce maš (=keçi, oğlak, teke) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Maske kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Farsça meşk (=deri tulum) sözü de biliniyor. Süryanice maşka, Ermenice maşg.

     MEŞK (II)   Genellikle yazı ve müzikte öğrenmek için yapılan çalışma, alıştırma, ders, talim; bir öğretmenin aynısını yazması için öğrencilerine verdiği yazı örneği. Arapça meşḳ (=hızlı yazı yazmak, yazı örneği) sözcüğünden alıntıdır.