Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mesken

18 Aralık 2022

     İskân edilen yer, ev, konut. Arapça seken (=ikamet etmek, oturmak, bir yerin sakini olmak) yükleminden türetilen mesken sözünden. Arapça mesken sözü Osmanlıca aracılığıyla Türkçeye de intikal etmiştir. Arapça sükûn (=hareketsiz olmak) ve bu sözün çoğul şekli olan sekene de aynı köktendir. “Kiminin meskeni külhan / Kimi derviş kimi sultan” (Kul Yusuf).