Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Meşrubat

20 Haziran 2021

  İçilecek şeyler, içkiler, şuruplar. Arapça meşrūbāt kelimesinden. Arapça meşrūbāt, meşrūb (=içilecek şey, içilmiş) sözüne; meşrūb ise şurb (=içme, içilme) kök sözcüğüne dayanmaktadır. İbranice maşke veya maşeḳeh sözleri ‘içki, içecek’ karşılığındadır. Farsçada da meşrub ve şarab sözleri ‘içki’yi ifade ediyor.