Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Mestur

6 Ocak 2023

     Örtülü, saklı, gizli, kapalı. Aynı karşılıktaki Arapça mestūr sözünden. Arapça setr (=gizleme, örtme) sözcüğünden türetilmiştir. Aynı kökten Arapça mestûre sözü ‘tanıkların durumu hakkında hâkim tarafından üst makama yazılan yazı’ karşılığındadır. Aynı dilde mestûriyyet ‘kapalılık, gizlilik’ olarak biliniyor.