Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metabolizma

24 Haziran 2023

     Canlılarda oluşan kimyasal olayların tümü. Aynı karşılıktaki Fransızca métabolisme sözünden. Bu söz, Eski Yunanca metabolḗ (=değişim, hareketlilik) sözüne dayanmaktadır. Aynı dilde metábolos (=değişken, durağan olmayan) ve metabolikós (=değişebilen) sözcükleri de aynı köktendir. Eski Yunanca bállō (=atmak, bırakmak, kovmak, püskürtmek) sözüne metá (=sonra, arkasında, ötesinde) ön eki getirilerek türetilmiştir. Bu söze Fransızca -isme son eki eklenmiştir.