Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metafizik

24 Haziran 2023

     Fizik ötesi, doğa ötesi, doğaüstü; somut olmayan, soyut. Fransızca métaphysique (=fizik ötesi) sözünden. Latince métaphysica sözüne dayanmaktadır. Latince bu söz Eski Yunanca metaphysiká (=fizik ötesi) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca physiká (=doğa ile ilgili) ve metá (=öte, arka, sonra) ön ekiyle türetilmiştir. İÖ. I. yüzyılda Rodoslu Andronikos, Aristoteles’in yazdıklarını iki kısma ayırmıştır. Doğayla ilgili olanlara physiká, doğaüstü olanlara ise metaphysiká demiştir. O günden bu yana metafizik kavramı yaygın olarak felsefe tarihinde kullanılagelmiştir.