Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metalürji

26 Haziran 2023

     Metal bilimi.  Fransızca métallurgie (metalürji: ‘madencilik, maden sanayii’) sözünden. Fransızca métal (=maden) sözcüğüne dayalıdır. Metal sözcüğü Eski Yunanca métallon (=maden, maden ocağı) sözünden kaynaklanmaktadır. Metalürji sözcüğündeki -ürji son eki Eski Yunanca -ourgos edatıyla bağlantılıdır. Bu edat aynı dildeki érgō (=işlemek, eylemek; başarmak) yükleminden kaynaklanmaktadır.