Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metamorfoz

10 Aralık 2023

     Başkalaşma, istihale. Fransızca métamorphose (metamorfoz: ‘başkalaşma, değişim’) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca métamorphoser (=değiştirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Eski Yunanca metamórphōsis (=şekil değiştirme, başkalaşma, değişim) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca metamorphóō (=şeklini değiştirmek, başka şekle dönüştürmek) yüklemiyle aynı köktendir. Eski Yunanca ötelik belirten meta- ön ekiyle morphéō (=şekil vermek) yüklemi ve fiilden eylem yapan -sis son ekinden türetilmiştir. Aynı dilde ‘şekil, biçim’ karşılığında morphḗ sözcüğü kullanılmıştır.