Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Metazori

6 Ocak 2023

     Zorla, zor kullanarak, zor yoluyla. Yunanca mètò zóri (=zorla, zor yoluyla) sözünden dönüşmüştür. Yunancada ‘ile’ karşılığındaki me veya metá sözcükleriyle bağlantılıdır. Ancak Yunancadaki zóri sözcüğü Kürtçe zor sözcüğünden intikal etmiştir. Aynı sözcük Farsçada zūr şekliyle mevcuttur. Bkz. Zor.